Zvizdić rekao ključnu stvar: Ako se desi prestanak mira u BiH…

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić boravi u Washingtonu na godišnjem sastanku MMF-a i Svjetske banke. Održat će bitne sastanke s američkim kongresmenima i senatorima te predstavnicima ove dvije institucije u cilju nastavka podrške BiH ka euroatlantskim integracijama.

Zvizdić je istakao kako su MMF i Svjetska banka dvije izuzetno važne međunarodne finansijske institucije koje imaju dugogodišnji angažman u BiH i koje su nam značajno pomogle u provođenju ekonomskih reformi u cilju fiskalne održivosti i jačanju ukupne finansijske discipline.

“Za BiH su važni zbog činjenice da s njima imamo postignute sporazume od kojih je sporazum sa Svjetkom bankom vrlo aktivan na nivo 750 miliona dolara, a koji je vezan za različite sektor bit za BiH kao što je razvoj malih i srednjih preduzeća, jačanja energetske efikasnosti i drugi projekti. Aranžman s MMF-om je u fazi ‘standby’ zbog činjenice da entiteti koji su korisnici novca nisu donijeli odluke o aktiviranju tih sredstava. Oni nam daju i bitnu stručnu i tehničku podršku za provođenje reformi, jačanje naših institucija i kadrova kako bi kreirali jedan povoljni ekonomski ambijent za razvoj privatnog poduzetništva, restrukturiranje javnog sektora, očuvanje fiskalne i finansijske stabilnosti i transparentno trošenje budžetskih sredstva”, rekao je Zvizdić.

Govoreći o upozorenju MMF-a kako će na globalnom nivou doći do usporavanja ekonomskog rasta, Zvizdić je rekao kako BiH, u slučaju bilo kakvih devijacija, neće imati velike posljedice jer nemamo ekonomiju velikog obima.

“Za nas je važno da održimo naše kapacitete i ekonomske odnose s 10-ak ključnih zemalja u koje izvozimo i na taj način kreiramo dobar ambijent koji će pogodovati privlačenju stranih investicija i podstaći otvaranje novih radnih mjesta”, istakao je.

Do sada je obavio nekoliko razgovora sa kongresmenima i senatorima SAD-a. Naglasio je kako su SAD već decenijama najiskreniji, najbliži i nakonzistentniji prijatelj BiH.

“Za nas je važno da i dalje snažno stoje iza euroatlantskih integracija BiH imajući u vidu činjenicu da je BiH faktor stabilnosti na Balkanu jer bez mira u BiH nema mira ni stabilnosti na cijelom Balkanu. SAD snažno podržavaju vladavinu pravu u BiH. Predstavnicima State Departmenta govorit ću o sigurnosnoj situaciji u BiH i o važnosti da i dalje podržavaju BiH na put integracija. To je izuzetno važno jer ako pogledamo šta se dogodilo danas kada došlo do neusvajanja odluke o otvaranju poglavlja za Sjevernu Makedoniju i Albaniju, bez obzira na ozbiljne reforme koje je prije svega provela Sjeverna Makedonija, time pitanje sigurnosti i NATO integracija dolazi do važnijeg izražaja. Zbog toga je važno da ne gubimo vrijeme, nastavimo reforme i snažnije krenemo ka NATO-u kao najznačajnijem sigurnosnom savezu koji će nama osigurati sigurnu i stabilnu budućnost”, rekao je Zvizdić.

Dodao je kako su obje zemlje zaslužile otvaranje poglavlja kao što je i BiH nakon četiri godine vrlo ozbiljnih reformi i rada na putu evropskih integracija zaslužila da dobije kandidatski status.

“Evropa mora stati jasno u smislu proširenja na Zapadni Balkan u protivnom će i dalje biti pod udarom značajnijeg utjecaja drugih regionalnih sila”, zaključio je Zvizdić.