ŽESTOK ODGOVOR DODIKU IZ SREBRENICE: Pogledajte kakvu su Bošnjaci danas donijeli odluku u Potočarima…

Na konferenciji “Ostvarivanje prava i zaštita građanskih sloboda povratničke zajednice na području entiteta Republika Srpska” koja je održana danas u Srebrenici usvojena je Potočarska deklaracija.

U tekstu deklaracije se navodi kako je Potočarska deklaracija poruka predstavnika preživjelih žrtava genocida, porodica žrtava genocida, povratnika, izbjeglih i raseljenih lica sa područja entiteta RS, boraca i veterana, te svih aktivista i zagovornika demokratizacije, slobode i ravnopravnosti građana BiH na cijelom njenom teritoriju.

“S tim u vezi, Potočarska deklaracija je upozorenje da se građani nesrpske nacionalnosti, a prije svega Bošnjaci, nalaze pred potpunim nestankom na području entiteta RS – isključuju se iz procesa donošenja odluka, njima su zatvorena vrata zapošljavanja u institucijama, aktivno se ohrabruje njihov odlazak i ograničavaju im se temeljna ljudska prava i građanske slobode”, navodi se u Deklaraciji.

Dalje se ističe kako danas učesnici konferencije iz Memorijalnog centra u Potočarima šalju jasnu poruku i traže od predstavnika probosanskih političkih stranaka da u očekivanju Općih izbora u BiH:

1. Jasno se odrede i u svoje političke programe unesu konkretnu viziju i realne prijedloge rješavanja problema bošnjačke povratničke populacije na području entiteta RS,

2. Donesu čvrstu odluku o tome da se pitanje priznavanja naziva bosanskog jezika i rješavanje pitanje diskriminacije đaka iz bošnjačke povratničke zajednice učini prioritetnim pitanjem u međustranačkom dijalogu,

3. Da insistiraju kod nadležnih institucija u BiH i međunarodne zajednice da preduzmu konkretne korake u provođenju odluka Ustavnog suda BH u vezi 9. januara, da se pokrenu konkretne mjere na sprječavanju i kažnjavanju negiranja genocida i udruženih zločinačkih poduhvata te da se usvoje i implementiraju konkretna rješenja na zaustavljanju odlaska mladih iz povratničkih zajednica širom entiteta RS,

4. Donesu odluku o jedinstvenom i zajedničkom nastupu na izborima 2018. godine.

5. Donesu jedinstvenu strategiju djelovanja prema Savezu za promjenu i SNSD-u prilikom budućih pregovora o formiranju vlasti na državnom, entitetskom i lokalnom nivou.

Dalje se navodi kako su učesnici konferencije jedinstveni u osudi svih političkih subjekata i pojedinih političkih predstavnika koji dolaze iz povratničke zajednice, a koji ne podržavaju političko jedinstvo bošnjačkih povratnika.

Današnja konferencija održala se na inicijativu Pokreta “Odgovor”, u saradnji s Pokretom “Majke enklava Srebrenica i Žepa”, udruženjima “Majke Srebrenice”, “Žene Srebrenice” i “Žene Podrinja” te “Organizacijom šehida i poginulih boraca Srebrenice”.

Klix