VUČIĆ OD SRBIJE PRAVI NAJBOGATIJU DRŽAVU u ovom dijelu Evrope. DINAR je DRUGA NAJJAČA VALUTA u Svijetu a to znači…

– Uspostavljena je unutrašnja i spoljašnja stabilnost dinara, unutrašnja merena stopom inflacije između 1 i 2 procenta i spoljašnja merena kretanjem deviznog kursa – objasnio je Dugalić

Dinar je u poslednjih 12 meseci druga valuta sa najboljim performansama i valuta koja je najviše rasla u svetu, prema oceni Blumberga, a ova vest umnogome će ohrabriti investitore i sve koji žele da rade u Srbiji, zaključio je danas generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić.

– U poplavi loših vesti koje smo imali u poslednje vreme, ovo je zaista jedna izvanredna. Dinar je u dužem periodu stabilan sa manjim ocilacijama i pokazalo se da politika deviznog kursa, naročito u poslednjih pet godina, daje rezultat. Uspostavljena je unutrašnja i spoljašnja stabilnost dinara, unutrašnja merena stopom inflacije između 1 i 2 procenta i spoljašnja merena kretanjem deviznog kursa – objasnio je Dugalić.

Ovakva ocena Blumberga uticaće na to da svako ko bude želeo da radi, moći će da planira svoje aktivnosti, napravi projekcije na godišnjem nivou, da očekuje da ima stabilnu inflaciju i stabilan devizni kurs. Prema Dugalićevim rečima, ovo je veliko ohrabrenje, kako za investitore koji žele da dođu, tako i za one koji imaju kredite indeksirane u stranoj valuti.

– Sad je tržišna situacija takva da imamo veću ponudu od tražnje što je odlično za one koji imaju kredite u stranoj valuti.

Blumberg je procenio i da su performanse obveznica u Srbiji dobre.

– Prinos na naše dinarske obveznice je 5,80 odsto, veći od bilo kojih drugih obveznica što je poziv investitorima da ulažu, ali da ulažu i u hartije od vrednosti. Verovatno je i to jedan od razloga što je ovde trenutno veliki priliv stranog novca koji konvertuju i pretvaraju u dinare i kupuju obveznice.

Zabrinjavaju podaci UBS

Dugalić je na konferenciji za novinare izneo podatke, prema kojima su zabeleženi dobri pokazatelji u plaćanju obaveza. Ipak, dobre vesti imaju i kraj, pa je kreditna zaduženost privrede kod banaka u februaru bila nešto manja nego u januaru i zaduženost građana je stagnirala.

Manja zaduženost privrede je, prema Dugalićevim rečima, delimično posledica sezonskog trenda, jer je u prvim mesecima godine kreditna aktivnost uvek nešto slabija, posebno kada je u pitanju privreda.

– Ovo je mnogo bolja situacija nego pre tri, četiri godine, ali mnogo lošija nego 2006, 2007, 2008. godine. Dobro je što se poboljšava urednost, smanjuje neurednost, ali nije dobro što je to još uvek visoka stopa docnije u odnosu na ono što smo imali pre desetak godina – izjavio je generalni sekretar UBS.

Ukupno zaduženje pravnih lica je na kraju februara iznosilo 1.372 milijarde dinara, dok je zaduženje građana iznosilo 873,5 milijardi dinara.
Telegraf.rs