VELIKA OPASNOST SE NADVILA NAD BiH: Ovo bi moglo uništiti Bošnjake, Srbe i Hrvate zajedno…

Do prije nekoliko godina BiH je svake godine gubila jedan gradić, poslednjih godina gubi grad srednje veličine. Natalitet je sve manji, a mortalitet veći. Stanovništvo stari. A skoro da ne postoji područje u zemlji kome ne prijeti bijela kuga. Ako ovako nastavimo za 300 godina BiH neće imati stanovništvo.

U Republici Srpskoj od 2002 vlada bijela kuga. U Federaciji BiH pozitivan prirodni priraštaj bio je sve do 2007. godine od kada počinje da opada. Bošnjaci od tada postaju jedina tradicionalno muslmanska zajednica koja bilježi negativan prirodni priraštaj.

A Evropa prema kojoj BIH teži bilježi negativan prirodni priraštaj. Jednočlane porodice su pojava koja godinama muči zapadnu Evropu. BiH za razliku od Evrope, koja ima mogućnost naseljavanja, nema mogućnosti da zaposli ni postojeće stanovništvo, što se često navodi kao jedan od osnovnih razloga pada nataliteta. Situaciju pogoršava i stalno iseljavanje stanovništva. Skoro 70 hiljada osoba je u protekle dvije godine napustilo BiH. Uglavnom se radilo o mlađim osobama, sposobnim za reprodukciju.

Kada se odluče da stupe u brak, ostvarivanje trudničkih i porodiljskih prava predstavlja novi problem.

Međutim stručnjaci se slažu, a praksa pokazuje da natalitet nije vezan isključivo za novac. BiH na primjer, u periodu poslije rata, kada je životni standard bio mnogo manji nije imala problem bijele kuge.

U Republici Srpskoj od 2002 vlada bijela kuga. U Federaciji BiH pozitivan prirodni priraštaj bio je sve do 2007. godine od kada počinje da opada. Bošnjaci od tada postaju jedina tradicionalno muslmanska zajednica koja bilježi negativan prirodni priraštaj.

A Evropa prema kojoj BIH teži bilježi negativan prirodni priraštaj. Jednočlane porodice su pojava koja godinama muči zapadnu Evropu. BiH za razliku od Evrope, koja ima mogućnost naseljavanja, nema mogućnosti da zaposli ni postojeće stanovništvo, što se često navodi kao jedan od osnovnih razloga pada nataliteta. Situaciju pogoršava i stalno iseljavanje stanovništva. Skoro 70 hiljada osoba je u protekle dvije godine napustilo BiH. Uglavnom se radilo o mlađim osobama, sposobnim za reprodukciju.