TELEVIZIJA SVE SNIMILA: Nakon što je u ratu silovao nedužnu ženu, pogledajte šta mu se desilo u miru…

Prvi put u Bosni i Hercegovini, jedan entitetski sud je u krivičnom postupku presudio da žrtva silovanja u ratu dobije novčanu nadoknadu za pretrpljenu bol.

Presudu je donio Okružni sud u Doboju. Nekadašnji pripadnik Vojske Republike Srpske osuđen je na pet godina zatvora, a žrtvi mora da isplati 10.000 eura.

Četiri slične presude prethodno je doneo Sud BiH, a Nevladin sektor to ocjenjuje kao historijski pomak u sudskoj praksi.

Prvi put u Bosni i Hercegovini, jedan entitetski sud je u krivičnom postupku presudio da žrtva silovanja u ratu dobije novčanu nadoknadu za pretrpljenu bol.

Presudu je donio Okružni sud u Doboju. Nekadašnji pripadnik Vojske Republike Srpske osuđen je na pet godina zatvora, a žrtvi mora da isplati 10.000 eura.

Četiri slične presude prethodno je doneo Sud BiH, a Nevladin sektor to ocjenjuje kao historijski pomak u sudskoj praksi.

Prvi put u Bosni i Hercegovini, jedan entitetski sud je u krivičnom postupku presudio da žrtva silovanja u ratu dobije novčanu nadoknadu za pretrpljenu bol.

Presudu je donio Okružni sud u Doboju. Nekadašnji pripadnik Vojske Republike Srpske osuđen je na pet godina zatvora, a žrtvi mora da isplati 10.000 eura.

Četiri slične presude prethodno je doneo Sud BiH, a Nevladin sektor to ocjenjuje kao historijski pomak u sudskoj praksi.

Prvi put u Bosni i Hercegovini, jedan entitetski sud je u krivičnom postupku presudio da žrtva silovanja u ratu dobije novčanu nadoknadu za pretrpljenu bol.

Presudu je donio Okružni sud u Doboju. Nekadašnji pripadnik Vojske Republike Srpske osuđen je na pet godina zatvora, a žrtvi mora da isplati 10.000 eura.

Četiri slične presude prethodno je doneo Sud BiH, a Nevladin sektor to ocjenjuje kao historijski pomak u sudskoj praksi.