TELEGRAF U POSJEDU VIDEA: Snimak kako se broje i gdje idu donacije u Hramu Svetog Save

Srpska pravoslavna crkva u maju će dobiti novi naziv “Srpska pravoslavna crkva – Pećka patrijaršija”, a promena u nazivu objašnjava se željom da se ojača veza sa njenim istorijskim sedištem u Pećkoj patrijaršiji, ali i sa Kosovom i Metohijom.

Takođe će i procedura izbora patrijarha biti pojednostavljena, a crkveni poglavar biraće se tajnim glasanjem, uz obaveznu dvotrećinsku većinu.

Dosadašnja praksa “apostolskog žreba”, nasumičnog izbora jedne od tri koverte sa imenima kandidata, napuštena je. To znači da će se patrijarh ubuduće birati na tzv. Izbornom saboru, jednoglasno ili uz obaveznu dvotrećinsku većinu glasova članova ovog tela.

Ukoliko nijedan kandidat ne obezbedi ovakvu podršku, glasanje će se ponavljati najviše sedam puta dok jedan od kandidata ne dobije onoliko glasova koliko je propisano ustavom.

Ako se to ne dogodi ni nakon sedmog glasanja, krug će se suziti na dva kandidata sa najvećim brojem glasova. U tom slučaju patrijarh će biti onaj koji bude imao više od polovine glasova.

Uobličeni tekst novog ustava postaće prvi celoviti Srpske crkve još od 1931. godine.

– Postojeći ustav u mnogim svojim delovima je zastareo i gotovo neprimenljiv. Poslednja njegova veća revizija urađena je 1947. godine u vreme patrijarha Gavrila. Od tad do danas usvojen je niz saborskih odluka sa ustavnom snagom, koje nikada nisu u potpunosti uvrštene u jedinstveni crkveni ustav.

– Zato je sa vremenom postao nesistematičan, teško čitljiv i primenljiv – rekao je sagovornik iz Patrijaršije.

Usvajanje novog ustava najverovatnije će se naći na dnevnom redu predstojećeg zasedanja koje će biti održano u maju.

VIDEO: Snimak iz Hrama Svetog Save: Kako se broji novac od priloga i ostavlja u sefove 3

Telegraf.rs