ŠTA MISLITE O OVIM OBIČAJIMA U NAŠIM KRAJEVIMA: Kad umre muž, žena ima seks s njegovim bratom, a dok je muž živ, sek*sa se sa svekrom…

Svakako najinteresantniji jesu seks i svadbeni običaji u Srbiji, zbog kojih se danas moglo i na sud.

Insteresantno je da i da neprovjerene priče kažu da su se neki od njih zadržali u najruralnijim sredinama.

STRNDŽANJE

Jedan od njih je strndžanje. Predstavlja jedan od najbizarnijih običaja a prosto rečeno predstavlja milovanje, ljubljenje, maženje između mladića i djevojaka koji nisu u vezi. Strndžanje je nastalo još u vrijeme Turaka a u Srbiji se najviše upražnjavalo u Negotinskoj krajini.

Tada bi se obično stanovnici nekog vlaškog sela našla u pećini u kojoj je gorela vatra, pa bi se svi ljubili i dodirivali. Sve djevojke bi isprobale sve muškarce i obrnuto, i svi bi nosili maske. Partneri su se mijenjali do iznemoglosti.

SNOHAČENJE

Podrazumeva seks između snahe i svekra. Ovaj je običaj, koji potiče iz vremena slovenskih zajednica, bio je rasprostranjen na području Pomoravlja i u Vranju, gdje se prenosio s koljena na koljeno. Nastao je, reklo bi se, iz nužde, kada su se maloljetni dječaci ženili odraslom devojkom pa je u tom slučaju otac, odnosno svekar, obavljao bračnu dužnost. Snohačenje je postojalo do punoljetnosti sina, a često su se rađala djeca kao rezultat ovog bizarnog običaja.

Trag ovog običaja zabeležen je u romanu “Nečista krv” Bore Stankovića.

SORORAT

Radi se o braku udovca sa svastikom. Ovaj običaj se uglavnom praktikovao ukoliko žena ili muškarac nisu imali potomke sa preminulim partnerom. Ustanovljeno je da je sororat postojao sve do polovine XX vijeka u Istočnoj Srbiji. Muž koji ostane udovac mogao je da oženi sestru svoje žene, pod uslovom da ona već nije udata. Kao razlog ovog braka navodi se da o djeci koja su ostala bez majke najbolje može da brine majčina sestra.

LEVIRAT

Predstavlja bračnu zajednicu koju sklapa žena sa bratom svog preminulog supruga. I ovaj običaj, kao u slučaju sororata, praktikovao se ukoliko žena ili muškarac nisu imali potomke sa preminulim partnerom. Kod nekih naroda, levirat je bio institucija bračnog prava, po kojoj se brat mora oženiti udovicom umrloga, ukoliko on nije imao djece, kako bi se nastavila loza.

MNOGOŽENSTVO

Iako se ovaj oblik bračne zajednice dešavao rijetko, ipak je zabilježeno nekoliko slučajeva. Ovaj običaj je podrazumijevao da muškarac ima pravo da se oženi sa više žena. U Vojvodini su ovi slučajevi zabilježeni još u prvoj polovini 18. vijeka. Ovaj običaj je bio protiv zakona, pa se svako ko je otkriven, bio kažnjavan. Međutim, bogatim ljudima se gledalo kroz prste kada je u pitanju ovaj običaj.

KOLEKTIVNI SEKS

Prastari običaj kolektivnog seksa obavljan je u određenim prilikama i zbivanjima kao ritual. Potiče od starih balkanskih naroda i Slovena. Kod Srba se praktikovao u patrijarhalnim seoskim skupinama pčinjskog kraja. U vrijeme svadbenog veselja, dok se u potpunosti nije oblikovao svadbeni ritual, u svadbenoj ekstazi nije se vodilo računa ko je s kim seksualno opštio.

Avaz