Počela vanredna sjednica Predstavničkog doma

Počela je vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u čijem je najavljenom dnevnom redu budžet FBiH za 2018. godinu.
Budžet od 2,88 milijardi KM predložila je Federalna vlada i to je najveći nominalni dosadašnji budžetski iznos u Federaciji BiH. Vlada je najavila da je planirano značajno više novca za kapitalne investicije nego prije.

Za petak je zakazana vanredna sjednica i Doma naroda budući da budžet ne može postati operativan dok ga ne odobre oba doma u istom planiranom sadržaju.

Uporedo s prijedlogom budžeta, u parlamentarnu proceduru je Vlada uputila prateći zakonski akt o njegovom izvršenju.

Počela je vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u čijem je najavljenom dnevnom redu budžet FBiH za 2018. godinu.
Budžet od 2,88 milijardi KM predložila je Federalna vlada i to je najveći nominalni dosadašnji budžetski iznos u Federaciji BiH. Vlada je najavila da je planirano značajno više novca za kapitalne investicije nego prije.

Za petak je zakazana vanredna sjednica i Doma naroda budući da budžet ne može postati operativan dok ga ne odobre oba doma u istom planiranom sadržaju.

Uporedo s prijedlogom budžeta, u parlamentarnu proceduru je Vlada uputila prateći zakonski akt o njegovom izvršenju.

Počela je vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u čijem je najavljenom dnevnom redu budžet FBiH za 2018. godinu.
Budžet od 2,88 milijardi KM predložila je Federalna vlada i to je najveći nominalni dosadašnji budžetski iznos u Federaciji BiH. Vlada je najavila da je planirano značajno više novca za kapitalne investicije nego prije.

Za petak je zakazana vanredna sjednica i Doma naroda budući da budžet ne može postati operativan dok ga ne odobre oba doma u istom planiranom sadržaju.

Uporedo s prijedlogom budžeta, u parlamentarnu proceduru je Vlada uputila prateći zakonski akt o njegovom izvršenju.

(Vijesti.ba / FENA)