OVOGA SE STIDE MNOGI BOSANCI U EU: Pogledajte šta rade BANDE iz BiH po Evropi…

Bande iz Bosne i Hercegovine i pripadnici bh. organiziranih kriminalnih grupa haraju Evropskom unijom, upozorila je Evropska komisija. U izvještaju njenih tijela, koji će razmatrati i Evropski parlament, ističe se da su „državljani BiH među vodećim počiniocima krivičnih djela iz oblasti povrede privatnog vlasništva na području EU“.

Nasilne provale

– Organizirane kriminalne grupe iz BiH uključene su u pljačke stanova i privatnih kuća, nasilne provale i teške prevare, kao i trgovinu bijelim robljem. Također, oni se ističu i u poslovima narkošverca – navodi se u izvještaju.

Upozorava se i da je BiH destinacija za vozila ukradena na području Unije.

– Ostaci velikih količina oružja po stokovima u BiH predstavljaju rizik jer se mogu koristiti za šverc ubojnih materija – navodi se dalje.

Evropska komisija naglašava važnost saradnje vlasti BiH i evropskih institucija, posebno Europola. Hronološki su pobrojane aktivnosti u ovoj oblasti te se navodi da je u toku „izbor osoba koje će u BiH biti kontakti Europola“.

– Moraju se ubrzati aktivnosti na rješavanju problema trgovine bijelim robljem. Sveobuhvatan multidisciplinarni i pristup koji će posebno paziti žrtve tog zločina, još se mora razvijati. Proces identifikacije žrtava mora se popraviti – istaknuto je u izvještaju.

Ono što brine jeste da je sva ova tematika razmatrana u kontekstu stanja bezviznog režima koji EU ima s državama zapadnog Balkana i istočnog susjedstva, poput Ukrajine, naprimjer. U izvještaju se bezvizni režim sa BiH ne dovodi u pitanje, ali se naglašava potreba da se proces kontrole ulazaka i izlazaka iz BiH mora poboljšavati.

Zahtjevi vlastima

– U cjelini, uvjeti za održavanje bezviznog režima se poštuju. Daljnja poboljšanja u ovom sektoru su potrebna i mi očekujemo da se ona provedu – navodi se u izvještaju te preciziraju oblasti u kojima je to potrebno.

Između ostalog, mora se poboljšati proces identifikacije, pojačati kontrola granica, provoditi kampanje radi odvraćanja od ilegalne imigracije, pojačati pomoć žrtvama krivičnih djela, uložiti više napora u suzbijanju šverca bijelog roblja te intenzivirati finansijske istrage u slučajevima korupcije i organiziranog kriminala.

Na tapetu Albanija, Moldavija i Ukrajina

U cjelini, BiH nije oslikana tako tamnim bojama izvještaja. Mnogo su lošije prošle Albanija, Moldavija i Ukrajina. Albanija je problematična zbog šverca imigranata i droge, Moldavija zbog pranja novca i korupcije, što se traži i od Ukrajine.

Korajlić: Krive su politika i vlast!

Dekan Fakulteta za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu Nedžad Korajlić kazao je za „Avaz“ da prelazak kriminalaca iz BiH i regiona u EU nije nepoznanica, ali da je u posljednje vrijeme tome svakako doprinijela sloboda kretanja. On dodaje da su zemlje poput BiH, koje su relativno nedavno izašle iz ratnih sukoba, uvijek opasne s obzirom na količinu nelegalnog oružja koje je ostalo.

– Ljudi koji švercaju oružje ne moraju biti članovi terorističke grupe, ali tu je obostrani interes. Prvima novac, drugima oružje kako bi proveli svoje ciljeve – navodi Korajlić

Kada su u pitanju aktivnosti koje bh. vlasti moraju poduzeti kako bi ovaj problem bio umanjen, Korajlić navodi da je ključna stvar formiranje jedinstvenog centra saradnje s Europolom.

– Tu je pritisak na politiku i vlast, koja zbog nekih svojih uskih interesa i političkih razloga to ne dopušta. Tu su i granice, koje postoje zbog provjera. Potrebne su opreznije kontrole, ali i bolja saradnja policijskih agencije regiona – zaključio je Korajlić.

Avaz