NOVI POREZ ŠOKIRAO GRAĐANE: Evo šta će sada SVI morati da plate, a ŠTA NIKO NIJE OČEKIVAO

Kanton Sarajevo trenutno donosi zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava i to će biti potpuno novi zakon o toj oblasti, s obzirom da su pitanja poreza na promet nepokretnosti do sada regulisana entitetskim zakonima.
Međutim, u usvojenom Nacrtu zakona predviđeno je oporezivanje 8 posto na nasljeđe i 10 posto na poklone i to za sve pokretne stvari, novac i nekretnine u vrijednosti višoj od 2.000 KM, a također i porez do 10 posto naslijeđa nekretnine u slučajevima doživotnog izdržavanja.

Ovaj Nacrt zakona usvojen je na posljednjoj sjednici Skupštine KS. Da određene odredbe ovog zakona nisu uredu smatra i zastupnik Naše stranke u Skupštini KS Mario Vukasović, koji poručuje da država na ovaj način zavlači ruke u džepove građana. Vukasović smatra da je donošenje ovakvog zakona potpuno opravdano, ali da je bitno donijeti pravedan zakon, koji neće dodatno opteretiti građane.

“Smatramo da postoji nekoliko diskutabilnih rješenja koja predstavljaju pomalo i ružan odnos vlasti prema građanima, gdje se na nekorektan način nastoji puniti budžet po svaku cijenu preko njihovih leđa. Zaista ne vidimo razlog da budemo kanton sa najvišim stopama poreza na nasljeđe i poklon od 8 i 10%, a što predstavlja stopu koja je više nego i u susjednim zemljama, no da ne bi bilo zabune u javnosti želio bih naglasiti da je prvi nasljedni red oslobođen plaćanja poreza, iako imamo primjer zemalja u okruženju gdje ta stopa nije viša od 1,5 i 2,5% i za drugi i treći nasljedni red za razliku od ovog prijedloga. I dok samo oporezivanje ovih stvari ne predstavlja praksu koja nije uobičajena i u drugim zemljama, prijedlog kantonalnog ministarstva finansija da sa ovim stopama uveže i prijedlog da se oporezuju sva pokretna i nepokretna imovina, gotov novac, vrijednosni papiri i novčana potraživanja ako je vrijednost viša 2.000 KM predstavlja očito zavlačenje ruku u džepove građana”, kazao je Vukasović za Klix.ba.

Novitet i dobra stvar u ovom Nacrtu zakona jeste što će bračni parovi do 38 godina, koji prvi put kupuju nekretninu biti oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretninom, ali samo do 20m2 po članu domaćinstva.

“To znači da dvočlana porodica može računati na ovu pogodnost samo ako kupuju stan do 40m2, što po nama apsolutno nema smisla. Stan od 40m2 možete kupiti za 200.000 KM u Centru, a stan od 60m2 za 80.000 KM u Novom Gradu, te nije ravnopravno da osoba u prvom slučaju bude oslobođena poreza, a osoba iz slučaja broj dva koja kupuje višestruko jeftiniji stan ne bude, te je očito da se radi o nepravednom rješenju koje bi trebalo promijeniti da bi mjera bila efektna”, dodaje Vukasović.

Slijedi javna rasprava i predlaganje amandmana na ovaj zakon.

“Naša stranka će u toku javne rasprave djelovati amandmanski, te nastojati ovaj zakon pretvoriti u nešto što će pogodovati građanima, a ne predstavljati način za dodatno uzimanje njihovog novca. Prije svega tu mislim na niže porezne stope, te da minimalna vrijednost koja se oporezuje bude viša od 2.000 KM. Također, da bi mjera o oslobađanju poreza mladih koji prvi put kupuju stan bila u potpunosti implementirana predložit ćemo druga rješenja koja neće na ovaj način ograničavati mlade kvadraturom, jer zašto mlade ne osloboditi u potpunosti poreza na nekretnine kada prvi put kupuju, bez obzira na iznos, ili barem staviti neki iznos koji bi mladima omogućio da kupe i veći stan od 40 kvadrata, jer možda će već iduće godine tu porodicu činiti tri članice/člana ili je možda čak i prinova već na putu, i to su stvari koje ovaj nacrt zakona nije kvalitetno prepoznao i koje bi trebalo popraviti u toku javne rasprave”, zaključio je Vukasović.
Klix.ba