NAPIŠI JE LI OVO PRAVEDNA KAZNA| Pedofil zlostavljao troje djece u BiH: Pogledajte kakvu je kaznu dobio…

Milan Opačić iz Bosanske Gradiške pravomoćno je osuđen u Vrhovnom sudu Republike Srpske na 12 godina i tri mjeseca zatvora zbog spolnog nasilja nad troje maloljetne djece, uzrasta od sedam do 11 godina. Sudsko vijeće potvrdilo je prvostepenu presudu koju je u oktobru prošle godine izrekao Okružni sud u Banjoj Luci.

Opačić je proglašen krivim za tri produžena krivična djela spolnog nasilja nad djetetom i za svako mu je izrečena kazna od po pet godina zatvora. Osuđen je i za krivično djelo zadovoljenje spolnih strasti pred drugima, za koje mu je izrečena kazna od šest mjeseci zatvora. Samim tim, Opačić je svaku od žrtava u više navrata seksualno zlostavljao. Zlostavljanje je trajalo u periodu od juna 2016. do 17. maja prošle godine.

Pedofilu je izrečena i mjera sigurnosti u vidu zabrane približavanja i komunikacije s oštećenima nakon izdržavanja kazne. U izrečenu kaznu uračunato mu je i vrijeme provedeno u pritvoru od 18. maja prošle godine, kada je zvanično lišen slobode.

Vrhovni sud RS-a: Pedofil osuđen na 12 godina robije

Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio pedofila Milana Opačića iz Bosanske Gradiške na 12 godina i tri mjeseca zatvora zbog spolnog nasilja nad troje maloljetne djece, uzrasta od sedam do 11 godina.

Potvrdila je ovo i sekretar Vrhovnog suda RS-a Jelena Despotović.

– Na prvostepenu presudu odbrana je uložila žalbu koja je odbijena kao neosnovana i prvostepena presuda je u potpunosti potvrđena. Opačiću je potom izrečena jedinstvena kazna od 12 godina i tri mjeseca zatvora, koja je sada pravosnažna – rekla je Despotović.

Opačić je proglašen krivim za produženo krivično djelo spolnog nasilja nad djetetom, te za krivično djelo zadovoljenje spolnih strasti pred drugim.

– Za tri produžena krivična djela spolnog nasilja nad djetetom sud je optuženom izrekao kazne od po pet godina zatvora, dok je za krivično djelo zadovoljenja spolnih strasti pred drugima izrekao kaznu od šest mjeseci zatvora. Izrečene kazne objedinjene su u jedinstvenu od 12 godina i tri mjeseca zatvora – navodi se u presudi.

To praktično znači da je Opačić svaku od žrtava u više navrata napastvovao i seksualno zlostavljao. U presudi se navodi da je zlostavljanje počinjeno u periodu od juna 2016. do 17. maja prošle godine i to na štetu troje maloljetne djece, uzrasta od sedam do 11 godina, pišu Novosti.

Suđenje u ovom slučaju bilo je zatvoreno za javnost kako bi se zaštitile maloljetne žrtve i njihove porodice. Radi zaštite privatnosti oštećenih, ni detalji presude javnosti nisu dostupni.

U izrečenu kaznu pedofilu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 18. maja prošle godine, kada je zvanično uhapšen. Osim kazne zatvora izrečena mu je i mjera sigurnosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenima, nakon izdržavanja kazne.

Avaz/faktor.ba