“Mi zahtjevamo da Srbi ovo dobiju na teritoriju Bosne i Hercegovine”

Srbi nisu konstitutivni u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, smatraju da su oštećeni u zapošljavanju, raspodjeli javnih sredstva, nelegitimno predstavljeni… Milan Sitarski, član Stručnog tima Instituta za društveno-politička istraživanja (IDPI) iz Mostara, jedan je od autora koji ima drugačiji pogled na aktuelno stanje, ali i potencijalna rješenja.

Sitarski smatra kako je trenutna pozicija Srba u HNK loša, kao što je i situacija svih pripadnika sva tri konstitutivna naroda koji žive u administrativno-teritorijalnoj jedinici (entitetu, kantonu, pa čak i gradu ili općini) u kojoj njihov narod nije većinski.

“Mi u Institutu za društveno-politička istraživanja (IDPI) se zalažemo za uvođenje ustavne kategorije konstitutivnih manjina, čija bi prava pripadnika svih naroda u identitetski relevantnim oblastima (obrazovanje, kultura i javno informiranje) bila zaštićena na neteritorijalnom nivou jednako u svim dijelovima BiH, čime bi prestalo biti toliko važno ko gdje živi i ne bi bila tako izražena tendencija preseljavanja građana u oblasti u kojima je njihov narod većinski”, kazao je.

Uvijek se postavlja pitanje koliko su trenutni predstavnici Srba u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti legitimni te koliko je generalno taj termin legitimnosti predstavljanja kod nas adekvatan…

“To ne možemo znati, s obzirom na to da, nažalost, ni na višim nivoima vlasti od kantonalne ne postoje efikasni mehanizmi za osiguravanje Ustavom BiH i odlukama Ustavnog suda BiH propisanog legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda u za to predviđenim tijelima vlasti. Kada se ti mehanizmi uvedu na državnom i entitetskom nivou, moglo bi se razgovarati i o njihovom uvođenju na kantonalnom pa i na nivou jedinica lokalne samouprave, ali dosljedno u cijeloj zemlji, a ne kao do sada da Grad Mostar bude jedina jedinica lokalne samouprave u zemlji čija struktura vlasti uvažava nacionalnu pripadnost kandidata za pojedine dužnosti”, smatra Sitarski.

Goran Opsenica, Željko Laketić, Vesna Sardžić ili Zora Dujmović samo su neka od imena koja popunjavaju mjesta predviđena za Srbe na raznim nivoima vlasti.

“O kvalitetu njihovog zalaganja za interese Srba i o zadovoljstvu tim zalaganjem treba upitati prije svega rukovodstva udruženja koja okupljaju Srbe, a možda i političkih stranaka koje djeluju u kantonu, a za koje se može s velikom izvjesnošću procijeniti da za njih glasaju Srbi. Ponovit ću da nam za procjenu izbornog legitimiteta spomenutih dužnosnika u smislu podrške koju su dobili od Srba na izborima nedostaju efikasni mehanizmi za osiguravanje legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda i Ostalih, ne samo na kantonalnom, nego i na višim nivoima”, kazao je.

Sitarski je bio dio tima koji je radio na IDPI-jevim prijedlozima izmjena Izbornog zakona. Zanimalo nas je koliko te promjene idu na ruku srpskom narodu u ovom kantonu.

“Naš prijedlog izmjena Izbornog zakona podrazumijeva dovođenje broja izaslanika Srba, kao i Bošnjaka, Hrvata i Ostalih, koji se delegiraju iz kantonalnih skupština u Dom naroda Parlamenta FBiH, u skladu s postotkom pripadnika svakog od tih naroda i Ostalih koji žive u odgovarajućem kantonu u odnosu na njihov ukupan broj u cijeloj FBiH. Nažalost, taj prijedlog nije ozbiljno razmatran ni u jednom od tijela vlasti, a čak i kad bi bio usvojen ne bi riješio problem (ne)učešća Srba iz FBiH u izboru srpskog člana Predsjedništva BiH, niti Kluba Srba u Parlamentarnoj skupštini BiH. Isti problem imaju Bošnjaci i Hrvati koji žive u RS, a za rješavanje tog problema nužne su izmjene Ustava BiH. Mi smo u IDPI-ju razvili i takav prijedlog, ali se bojimo da nepostojanje konsenzusa ni o izmjenama Izbornog zakona ne budi nadu u mogućnost još šireg konsenzusa, nužnog za izmjene Ustava”, kazao je u razgovoru za Klix.ba Milan Sitarski.