KONAČNO DOBRE VIJESTI ZA BOSANCE: Za dva dana u Kantonu Sarajevo posao će dobiti 70 novih ljekara…

U srijedu će u prostorijama Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo biti potpisan ugovor sa zdravstvenim ustanovama u KS koje će zaposliti 70 doktora medicine, a koje se nalaze na evidenciji za nezaposlene osobe.

Ugovor će sa Službom za zapošljavanje potpisati zdravstvene ustanove koje su ispunile uslove za učešće na Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine po Javnom pozivu objavljenom 26.01.2018. godine i time podržale aktivnosti Službe u cilju smanjenja broja nezaposlenih u Kantonu Sarajevo.

Na ovom Javnom Pozivu kriterije za sufinansiranje zaposlenja doktora medicine ispunilo je 10 zdravstvenih ustanova, koje će zaposliti ukupno 70 doktora medicine sa evidencije nezaposlenih osoba Kantona Sarajevo.

U cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2017. godini sa načinom i kriterijima za realizaciju, JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo je raspisala konkurs za javne i privatne ustanove da se prijave za učešće Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine prijavljenih na evidenciji nezaposlenih osoba Službe. Cilj programa je novo zapošljavanje i obezbjeđenje potrebne kvalifikacione strukture radne snage. Finansijska sredstva za ove namjene iznose 1.092.000,00 KM. Služba će zdravstvenim ustanovama koje su ispunile kriterije Javnog poziva, mjesečno, 12 mjeseci, refundirati sredstva u iznosu od 1.300 KM po novouposlenoj osobi za dio isplate plaće i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa.

Planirano je da poptisivanju ugovora sa poslodavcima pored direktora JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo Midhata Osmanbegovića prisustvuju i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović, te ministrica zdravstva Zilha Ademaj.

U srijedu će u prostorijama Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo biti potpisan ugovor sa zdravstvenim ustanovama u KS koje će zaposliti 70 doktora medicine, a koje se nalaze na evidenciji za nezaposlene osobe.

Klix