KARADŽIĆ DOŽIVIO TEŠKO PONIŽENJE U HAGU: Njegov advokat…

Lukić je 27. novembra zahtijevao da se pojavi pred Tribunalom kao “prijatelj suda”, kako bi iznio svoja zapažanja u vezi za problemom pomoćnih sredstava za otkrivanje kršenja šestog paragrafa Karadžićeve žalbe.

Mehanizam međunarodnih krivičnih sudova odbio je zahtjev advokata Branka Lukića da izađe pred sud kao član Udruženja branilaca koje postupaju pred Međunarodnim sudovima i Međunarodnim krivičnim sudovima i iznese zapažanja vezana za žalbu Radovana Karadžića na presudu Haškog tribunala.

Lukić je 27. novembra zahtijevao da se pojavi pred Tribunalom kao “prijatelj suda”, kako bi iznio svoja zapažanja u vezi za problemom pomoćnih sredstava za otkrivanje kršenja šestog paragrafa Karadžićeve žalbe.

Iz MMKS je saopšteno da je Lukić naveo da je Sudsko vijeće propustilo da odbrani obezbijedi adekvatna pomoćna sredstva, uprkos činjenici da su pronađena 82 slučaja kršenja paragrafa žalbe.

Lukić je u svom zahtjevu dodao da je pitanje kršenja paragrafa žalbi ključno za integritet svih budućih postupaka pred MMKS.

U saopštenju se dodaje da se Lukićev zahtjev bavi činjeničnim pitanjima koja nisu predmet odbrane, da podnosiocu zahtjeva nedostaje pristup povjerljivim dokumentima i ključnim zahtjevima koji su relevantni i koje je predao Karadžić i da je podnosilac zahtjeva propustio da pomene da je član Karadžićeve odbrane u isto vrijeme i član Udruženja branilaca koje postupaju pred Međunarodnim sudovima i Međunarodnim krivičnim sudovima, koji je odgovoran za izradu podnesaka na zahtjev odbrane ili sudija.

Iz MMKS podsjećaju da je o kršenjima paragrafa žalbe već vođena obimna rasprava između Karadžića i tužilaštva.

Lukić je 27. novembra zahtijevao da se pojavi pred Tribunalom kao “prijatelj suda”, kako bi iznio svoja zapažanja u vezi za problemom pomoćnih sredstava za otkrivanje kršenja šestog paragrafa Karadžićeve žalbe.

Slobodna Bosna