Da znate zašto će avioni nadlijetati BiH danima!

Ruski inspektori će od 13. do 17. maja vršiti letove i zračno nadgledanje teritorije Bosne i Hercegovine, javlja ruska agencija TASS.
Kako javlja ruska državna novinska agencija, riječ je o provedbi Sporazuma o otvorenom nebu, a Bosna i Hercegovina je jedna od 34 države potpisnice. Sporazum o otvorenom nebu podrazumijeva kontrolu vojnih aktivnosti zemalja potpisnica.

Ruski inspektori će nadgledanje teritorije BiH vršiti iz letjelice Antonov AN-30B.

Ovo nije prvi put da Bosnu i Hercegovinu posmatra jedna strana sila. Naprimjer, prethodnih godina našu teritoriju posmatrale su Ukrajina, Italija, Kanada, Francuska, Njemačka, Mađarska, Belgija, Holandija pa čak i susjedna Hrvatska.

Ovakav vid obostranog nadgledanja vojnih aktivnosti ostatak je posthladnoratovskih rješenja na početku ‘90-ih godina 20. vijeka, a provodi se i danas.

Podaci koji se prikupe postaju zajedničko “vlasništvo”, odnosno sve zemlje potpisnice mogu pristupiti prikupljenim podacima bez obzira na lokaciju i inicijatora nadgledanja.

Ipak, sporazum nije savršen i najveće članice – SAD i Rusija, optužuju jedna drugu da krše dogovorene principe sporazuma.