DA LI JE OVO SLUČAJNO| Nova slika BiH: Odlaze mladi ljudi i porodice, dolaze migranti i izbjeglice…

Ratna djelovanja na području Iraka i Sirije za najtragičniju nuspojavu imala su, uz velike žrtve, i ogromne migrantske te izbjegličke valove koji se kreću prema zapadnoj Evropi i skandinavskim zemljama, piše Večernji list BiH.

Na putu migranata našla se i BiH, posebno se u posljednje vrijeme bilježe sve češći ulasci migranata, ali i njihov neevidentirani boravak unutar granica BiH.

Novi podaci alarmantni

Iz Granične policije potvrdili su kako je tokom protekle godine evidentirano značajno povećanje broja otkrivenih ilegalnih migranata. Od 1. januara do 31.decembra 2017. u pokušaju ili neposredno nakon ilegalnog prelaska državne granice otkrivena su čak 753 državljana zemalja visokog migracijskog rizika, dok ih je u 2016. otkriveno manje od stotinu.

Kada je riječ o otkrivenim ilegalnim migrantima, u najvećem postotku riječ je o punoljetnim muškarcima koji putuju sami, a u nekoliko slučaja otkrivene su žene i maloljetnici. U oktobru 2017. otkriveno je 105 ilegalnih migranata, u novembru 76, dok je u decembru 2017. otkriveno čak 205 takvih osoba.

Na početku 2018. samo u januaru taj broj je porastao na zabrinjavajućih 157. U najvećem broju slučajeva otkriveni su državljani Pakistana (124), Alžira (125), Afganistana (85), Turske (64), Libije (56), Sirije (62), Maroka (43), Irana (26), Albanije (18) te 96 osoba s područja Kosova.

Pokušaji ilegalnog ulaska u BiH u 2017. najčešće su evidentirani na granici sa Srbijom i Crnom Gorom na području Bijeljine, Višegrada, Gacka, Bileće i Trebinja. Evidentirani su i pokušaji ilegalnog ulaska u BiH na području Zvornika, Foče i Čajniča.

Osim migrantima, BiH je omiljena destinacija i povratnicima koji su pod okriljem različitih frakcija ratovali na teritoriju samoproglašenoga “Islamskog kalifata”.

Među zainteresiranima za BiH su dakako i arapski investitori koji kapitalom uz korespondenciju domaćih čimbenika kupuju ekskluzivne komade zemlje u BiH.

S druge strane, usporedno i, nažalost, svakodnevno sve je veći broj onih koji odlaze iz BiH, i to mahom mladih ljudi, ali i cjelokupnih porodica koje su zbog nestabilne situacije i besperspektivnosti u svim sferama svoga života odlučili sigurnost i posao potražiti pod okriljem “sunca tuđeg neba”.

Tako, dok s jedne strane migranti iz trećeg svijeta i pripadnici razbijenih terorističkih tvorevina rado pristižu u BiH, paradoks je da bh. građani postaju migranti u nekim drugim zemljama odlazeći “trbuhom za kruhom”.

Migracije i posljedice

Nisu rijetki ni oni koji se odreknu državljanstva BiH, čime bivaju nepovratno izgubljeni za ovu državu, a riječ je u većini slučajeva o kvalitetnim kadrovima i školovanim mladim ljudima koji se nikada neće vratiti. Postavlja se pitanje što je u pozadini svih ovih migracija i je li samo riječ o slučajnosti kao rezultatu spleta nepovoljnih geopolitičkih okolnosti u kojima se našla cijela Evropa ili je pak seoba naroda 21. stoljeća proizvod savršeno režiranoga scenarija koji ima za cilj izmjenu nacionalne i vjerske strukture ciljanih područja u Evropi te nužno slabljenje kako geostrateškoga položaja cijele Evrope, a u još većoj mjeri i konkurentnosti radne snage te cijene rada na najstarijem kontinentu.

Sve to može imati nesagledive i kompleksne posljedice na kulturno i svako drugo nasljeđe Evrope. Najkatastrofalniji učinak će biti za malu i nestabilnu zemlju kakva je BiH, opterećena svojim unutrašnjim problemima i krizama, kompleksnu samu po sebi strukturom i ustrojem, a na koju se odrazi svaki, i najmanji geopolitički potres u regiji.

Ona naposljetku može biti najveća kolateralna žrtva ove izmjene strukture stanovništva. Svi dobro znamo kako veliki potresi obično krenu od više malih, a ovo je samo jedan od onih malih koji se u BiH gomilaju svakodnevno u sve većem broju.

folus.ba