BOSANCI AKO NEMATE POSLA EVO PRILIKE| Posao u državnoj službi: Plaće i do 1.300 maraka…

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine u ime Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine raspisala je javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u ovom Ministarstvu.

Riječ je o ukupno šest radnih mjesta: sekretar u Odsjeku za radno –pravnu zaštitu, sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju, sekretar u Odsjeku za Aziju i Afriku, sekretar u Odsjeku za međunarodnopravne poslove, sekretar u Odsjeku za vizno-pasoške poslove, viši stručni saradnik za arhiv i dokumentaciju u Odsjeku za opšte poslove, arhiv i dokumentaciju.

Krajnji rok za prijave na konkurs je 13. februar, a kako piše u oglasu, za nabrojana radna mjesta predviđene su neto plaće u iznosu i do 1300 konvertibilnih maraka.

Sve detalje, uvjete i informacije potražite na OVOM linku.

Broj zaposlenih u BiH veći za 1,8 posto u odnosu na 2016.

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 30. 11. 2017. godine na evidencijama je prijavljeno 475.549 nezaposlenih osoba, navodi se u saopštenju za Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

U odnosu na 31. 10. 2017. godine predstavlja smanjenje za 2.642 lica ili 0,55%. Od ukupnog broja osoba koja traže zaposlenje, njih 258.035 ili 54,26% su žene.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,67%, te radnici sa SSS 28,04%.

Ulasci i izlasci iz registrovane nezaposlenosti

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba u novembru 2017. godine, novoprijavljenih osoba koja traže posao bilo je 15.169. Broj ljudi brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 17.676.

Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 11.297 ili 63,91%.

U novembru 2017. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 4.104 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 7.757.

Ovaj broj obuhvata samo one osobe koja su se prijavile na evidencije u izvještajnom periodu, a ne ukupan broj ljudi koji su u izvještajnom periodu ostali bez posla.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u novembru 2017. godine novčanu naknadu koristilo je 13.617 lica ili 2,86% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 396.147 lica ili 83,30% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Ovo su podaci registrovane zaposlenosti, nezaposlenost i stopa nezaposlenosti prema podacima Agencije za statistiku BiH za mjesec oktobar 2017. godine:

REGISTROVANA ZAPOSLENOST – 754.020
REGISTROVANA NEZAPOSLENOST – 478.191
STOPA REGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI – 38,8%

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru 2017. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 754.020, a od toga 314.787 žena. U odnosu na septembar 2017. godine broj zaposlenih lica se smanjio za 0,1%, a broj zaposlenih žena se takođe smanjio za 0,1%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za oktobar 2017. godine iznosila je 38,8% i u odnosu na septembar 2017. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.

Registrovana zaposlenost, nezaposlenost i stopa nezaposlenosti prema podacima iz Ankete o radnoj snazi za 2017. godinu je:

ZAPOSLENA LICA – 815.659
NEZAPOSLENA LICA – 210.678
ANKETNA STOPA NEZAPOSLENOSTI – 20,5%

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2017. godinu, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.026.337 lica, dok je broj neaktivnih iznosio 1.380.994 osoba.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 815.659 i 210.678 nezaposlenih. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2017. godinu iznosila je 20,5%.

Broj zaposlenih veći je za 1,8% u odnosu na 2016. godinu, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za 22,8%.

N1