Vijeće ministara odgovorilo komesaru Hanu

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojilo je tekst odgovora na pismo komesara za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johanesa Hana (Johannesa Hahna) o stepenu realizacije reformskih mjera uvezivanja i dalo saglasnost predsjedavajućem Vijeća ministara BiH da ga uputi evropskom komesaru.

Naloženo je svim nadležnim institucijama BiH da redovno izvještavaju Ministarstvo vanjskih poslova o napretku u provedbi reformskih mjera uvezivanja.

Naglašeno je da BiH ostaje opredijeljena za daljnje aktivno učešće u regionalnim procesima, prvenstveno Berlinskom procesu, odnosno Agendi za povezivanje u sektorima transporta i energetike te ekonomskom povezivanju u okviru Regionalnog ekonomskog područja.

U odgovoru je dat pregled ostvarenog napretka u provođenju reformskih mjera povezivanja u oblastima saobraćaja, energije, regionalnog ekonomskog prostora, uključujući i finaliziranje bilateralnih ugovora u cilju pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), investicija, mobilnosti radne snage te digitalizacije.