Ovaj čovjek će biti HITNO PROTJERAN iz BiH – evo šta je uradio

Obavještajno-sigurnosna agencija BiH je došla do podataka o mogućem ugrožavanju sigurnosti akreditovanog libijskog predstavnika u BiH Jamila Khalafa, saznaje Klix.ba.

Naime, francuski državljanin Saez Jose Gil koji boravi u Sarajevu, a kojem je Služba za poslove sa strancima izrekla mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska u Bosnu i Hercegovinu na period od 5 godina, ostvario je kontakt s osobama koje su predmet nadzora agencije kako bi ih angažovao da nanesu fizičke povrede libijskom predstavniku Jamilu Khalafu.

OSA je u saradnji s FUP-om i Službom za poslove sa strancima navedenu osobu uhapsila i trenutno se nalazi pod kontrolom Službe za poslove sa strancima koja će postupati u svojim zakonskim ovlastima.

Tako je uspješna saradnja sigurnosnih službi u BiH rezultirala ovom akcijom te je naša zemlja pokazala spremnost da reaguje u situacijama narušene sigurnosti, kako pojedinaca tako i društva.