NAPIŠI – JE LI OVO FER OD EVROPE: Pregovori o članstvu BiH u EU tek 2023. godine…

Bosna i Hercegovina eventualno bi krajem naredne godine mogla dobiti status kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Krajem 2023. Evropska komisija mogla bi početi pregovore s našom zemljom o članstvu u EU, navodi se u Nacrtu strategije EU za ubrzanje procesa uključenja šest država zapadnog Balkana.

Najbolja varijanta

S obzirom na uobičajeno trajanje pregovora o članstvu, naša bi država, u najboljoj varijanti, u Uniju mogla ući 2033. godine!

Tog detalja, međutim, nema u strategiji.

Ovaj papir, koji je još u formi nacrta, usputno se bavi svakom od šest država koje žele u EU. Dokument koji ima 12 stranica fokus stavlja na neke od ključnih principa procesa ulaska u EU.

– Kako bi naši partneri sa zapadnog Balkana ispunili uvjete za članstvo, sveobuhvatne i uvjerljive reforme neophodne su na ključnim područjima, posebno u oblasti vladavine zakona, konkurencije, saradnje u regionu i pomirenja – navodi se u Nacrtu strategije.

Ističe se da vladavina zakona „mora biti znatno ojačana“. U tom se kontekstu navodi zahtjev da se korupcija i organizirani kriminal moraju iskorijeniti, mediji moraju biti slobodni, a „vidljivo moćno pravosuđe je ključ za realizaciju trajnih socijalnih promjena koje su neophodne“.

– Potpuno nezavisno, profesionalno i učinkovito pravosuđe mora biti uspostavljeno i osigurano njegovo nesmetano funkcioniranje. Preciznije, države moraju pod hitno uspostaviti uvjerljiviji i održiv sistem u kojem će postojati i evidencija slučajeva sprečavanja i borbe protiv korupcije, pranja novca i organiziranog kriminala – piše u strategiji.

Dodaje se i da se „korupcija beskompromisno mora iskorijeniti“.

Riješite granice

S neriješenim graničnim pitanjima ne može se u EU, navedeno je u Nacrtu strategije.

Poručuje se i da se u EU ne mora. Prema sadržaju dokumenta, ulazak u Uniju je dobrovoljan i zahtijeva „politički i društveni konsenzus“. Ali, i odobrenje građana Unije za taj čin.

Crna Gora i Srbija najbolje, mi na kraju

U Nacrtu strategije tek se usputno spominju države zapadnog Balkana. Crna Gora i Srbija opisuju se kao favoriti, jer su s te dvije države pregovori o članstvu u toku. Očekuju se dodatni napreci od Albanije i Makedonije kako bi ove ili najkasnije naredne godine mogli početi pregovori.

Kosovo se spominje u kontekstu primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA), dok se za BiH najavljuje izvještaj Evropske komisije o stanju u BiH, nakon čega bi mogli uslijediti slijedeći koraci – odluka o kandidatskom statusu (2019.) te mogući početak pregovora čak četiri godine kasnije.

Avaz