Kada je Dodika komandant EUFOR-a pitao za uniforme poneo se KAO DIJETE

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je u Sarajevu s Martinom Dorferom. Predsjedavajući Dodik i Dorfer konstatirali su da su između BiH, na svim nivoima, i Misije EUFOR-a uspostavljeni odnosi povjerenja i međusobne saradnje.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH i komandant Misije EUFOR-a saglasili su se da je BiH danas stabilna, a da je tome doprinijelo i prisustvo EUFOR-a.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik prenio je komandantu Dorferu da Vijeće ministara BiH još nije formirano, što predstavlja otežavajuću okolnost u normalnom funkcioniranju BiH, a da je to, između ostalog, i rezultat pogrešno postavljenih prioriteta pojedinih političkih činilaca u BiH.

Predsjedavajući Dodik ponovio je komandantu Dorferu da inicijativa da za Dan Republike Srpske pripadnici Trećeg pješadijskog puka nose svečane uniforme Vojske Republike Srpske predstavlja samo čin baštinjenja tradicije Vojske Republike Srpske, te da tu nema namjere da se iko provocira i da se tenzije oko toga dižu bespotrebno.

(Vijesti.ba)