Čović: Sada se spremite da gledate HERCEG BOSNU

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović održao je jučer u Domu HDZ-a BiH u Mostaru radni sastanak s gradonačelnicima i načelnicima izabranima iz reda HDZ-a o aktualnim projektima i planovima lokalnih nivoa. Bilo je govora i o Radiotelevizije Herceg Bosne koja bi u punom kapacitetu trebala proraditi do kraja narednog mjeseca.

Na sastanku se razgovaralo o raznim aktuelnim temama i aktivnostima po svim općinama. Naglašeno je kako razvoj lokalnih sredina i unapređenje kvalitete života kroz ekonomske, privredne, infrastrukturne i druge planirane projekte mora biti prioritet svim dužnosnicima.

Na sastanku je govoreno i o projektu Radiotelevizije Herceg-Bosne, kojeg su podržali svi načelnici i gradonačelnici HDZ-a BiH. RTV Herceg-Bosne u punom kapacitetu bi trebala proraditi do kraja juna, a trenutno emitira testni program na frekvencijama TV KISS.

O RTV Herceg-Bosne Čović je govorio i na nedavnom saboru HDZ-a, kazavši da ona nije zamjena za javni servis na hrvatskom jeziku, već njihov odgovor na problem slabije medijske pokrivenosti hrvatskog naroda. Pomenuta televizija nastat će ujedinjavanjem kapaciteta nekoliko lokalnih TV stanica, a za direktora je postavljen Stipe Galić.

Jedna od TV programa koja će postati dio nove televizije Herceg-Bosne je i mostarska Naša TV. Pompozno najavljivani medijski projekat koji je pokrenut prije više od tri godine kapitalom 55 hercegovačkih poduzetnika pao je na niske grane. Radnici nisu dobili niti jednu platu u ovoj godini, posluju u “tihom štrajku” održavajući minimum programa da ne bi izgubili licencu Regulatorne agencije za komunikacije.