EU zahtijeva od BiH: “HITNO osigurajte ovo”

Ured Europske unije, u saglasnosti sa šefovima misija zemalja članica EU u Bosni i Hercegovini, pozdravio je usvajanje izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, čime se konačno omogućava održavanje lokalnih izbora u Mostaru.

„Srdačno pozdravljamo današnje usvajanje izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, čime se konačno omogućava održavanje lokalnih izbora u Mostaru. Održavanje ovih izbora uvršteno je u 14 ključnih prioriteta Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU. Usvajanje ovih izmjena i dopuna pokazuje da politički lideri i institucije u BiH mogu preuzeti odgovornost, postići kompromis i riješiti teška pitanja. Isti duh treba voditi i buduće reformske napore na izbornoj reformi.

Kada je u pitanju daljnja izborna reforma, šefovi misija EU podsjećaju na potrebu da se u potpunosti adresiraju ključni prioriteti iz Mišljenja kako bi Bosna i Hercegovina napredovala na svom putu ka pristupanju u EU.

Također podsjećamo da se ne trebaju poduzimati bilo kakvi zakonodavni ili politički koraci koji bi otežali provedbu sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u slučaju “Sejdić – Finci” i povezanih presuda Ustavnoga suda. Bosna i Hercegovina također treba provesti preporuke OSCE-a/ODIHR-a kako bi unaprijedila demokratski kvalitet izbornih procesa.

Na kraju, napominju da bi odgađanje usvajanja državnog budžeta za 2020. godinu od strane Parlamentarne skupštine BiH moglo imati implikacije na održavanje izbora kako je najavljeno.

“Stoga pozivamo vlasti da odmah osiguraju potrebna sredstva za održavanje lokalnih izbora 2020. u cijeloj zemlji.”