REALNOST U BIH: “BABO HAPSI, A SIN DOČEKUJE KRIMINALCE”

Vlada Federacije BiH danas je imenovala Rusmira Isaka za novog direktora Kazneno-popravnog zavoda Zenica. Rusmir je jedan od sinova federalnog ministra policije Rame Isaka.

Porodica Isak će sada na visokim funkcijama imati Ramu kao ministra, Arnela kao zastupnika u Zatupničkom domu Parlamenta FBiH i Rusmira na čelu najpoznatijeg zatvora na Balkanu.

Prema federalnom Zakonu o sukobu interesa ukoliko Vlada imenuje, ne smiju biti imenovani bliski srodnici nosilaca javnih funkcija. Međutim, opet je tu problem tog zakona koji se ne primjenjuje, odnosno nema ko da utvrdi sukob interesa. Ali, po nekim opštim principima prije svega se trebaju isključiti iz glasanja, odnosno procesa donošenja odluka”, rekla je Korajlić.

Kako Klix.ba saznaje ministar Ramo Isak se prilikom glasanja izuzeo.

Korajlić ipak naglašava da je generalno nespojivo sa funkcijom da budu izabrani bliski srodnici zvaničnika.

“Federalni zakon se ne primjenjuje već deset godina iako je na snazi. U njemu su navedeni srodnici i odredbe koje se odnose na nespojivost vršenja funkcije srodnika u institucijama”, kazala je Korajlić.

U članu 4. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH članstvo u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu ili u svojstvu ovlaštene osobe u javnom poduzeću nespojivo je s javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika.

Dodatno član 9. istog zakona koji se odnosi na angažman bliskih srodnika, jasno objašnjava da je u pitanju sukob interesa.

“Pod uvjetima definisanim u čl. 4., 5., 6. i 8. ovoga zakona, angažman bliskih srodnika izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika također dovodi do situacije u kojoj za ovog izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika dolazi do sukoba interesa”, navodi se u Zakonu.

Moguće da današnja odluka predstavlja kompenzaciju Trojke i HDZ-a Rami Isaku, koji je ranije tražio da se njegov sin Arnel Isak, inače zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, imenuje za zamjenika predsjedavajućeg ovog doma.

Arnel Isak nedavno je izjavio da odustaje od imenovanja na ovu funkciju.

“Od koalicionih partnera tražit ću da se za dopredsjedavajućeg imenuje kolega Kenan Uzunović koji će sigurno časno i pošteno obavljati funkciju dopredsjedavajućeg”, kazao je prije dvije sedmice Isak.

S obzirom na to da glas Arnela Isaka predstavlja jezičak na vagi u Predstavničkom domu od kojeg zavisi većina Trojke i HDZ-a u ovom domu, odnosno da je bez njega nemoguće usvajati zakone koje delegira Vlada FBiH, današnja odluka, iako duboko sporna, nije neočekivana.

U ovom trenutku bez porodice Isak nema funkcionalne Vlade FBiH, nema stabilne većine u Predstavničkom domu, nema prolaznosti zakona, sve u svemu, nema koalicije. U ovom trenutku je jedino nejasno koji je slijedeći zahtjev porodice Isak Trojci i HDZ-u?


Add a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.