Hadžije su potom klanjale dva rekata pored Mekami-Ibrahima, a potom su se uputile ka Safi i Mervi kako bi izvršili još jednu od obaveza umre, a to je sa’j.

Sve hadžije su dobro i zdravo, iako je riječ o fizički zahtjevnijim aktivnostima u odnosu na one koje su imali u Medini. Hadžije će se sada posvetiti ibadetima i namazima u Časnom Haremu, iščekujući Dan Arefata i hadžske obrede. U domovinu bi se hadžije trebale početi vraćati počevši od 5. jula.