NIKŠIĆ LENDI: Samo davanjem saglasnosti možete pokazati svoju posvećenost interesima građana

Potpredsjednik FBiH Refik Lendo je pozvao lidere SDA, SDP-a i HDZ-a na sastanak sa rukovodstvom entiteta, a Nermin Nikšić mu je odgovorio dužim pismom u kojem mu poručuje kako je jedino rješenje da potpiše saglasnost na izbor nove Vlade FBiH.

Na samom početku pisma Nikšić obavještava Lendu da ne može pozitivno odgovoriti na poziv na sastanak jer, kako navodi, “u ustavnim ili zakonskim ovlaštenjima i odredbama ne postoji osnova za Lendino sazivanje i održavanje tog susreta”.

“Vjerujem da Vam je poznato da Ustav Federacije Bosne i Hercegovine jasno i nedvosmisleno propisuje proceduru za imenovanje Vlade Federacije. Bez obzira na to želim da Vas podsjetim kako u poglavlju B Izvršna vlast Federacije tačka 2. Vlada Federacije član 5. Izbor Vlade jasno stoji da predsjednik Federacije, uz saglasnost oba potpredsjednika Federacije, imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija sa premijerom ili sa kandidatom za tu funkciju. Također u istoj odredbi je propisano da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izabrana, nakon što je njeno imenovanje potvrdio većinom glasova Predstavnički dom”, rekao je Nikšić.

Poručuje da je u procesu imenovanja i potvrđivanja Vlade Federacije BiH jedina uloga potpredsjednika entiteta jeste davanje saglasnosti na sastav Vlade.

“Rok od trideset dana za davanje saglasnosti i imenovanje Vlade Federacije BiH je istekao 6. aprila 2023. godine”, podsjeća Nikšić no ignoriše da Lendo ima pravo i ne biti saglasan sa prijedlozima.

On još navodi i da je procedura donošenja odluke o imenovanju Vlade u potpunosti ispoštovana, a da je uprkos tome Lendo odbio biti saglasan.

“Naime, parlamentarna većina je utvrdila prijedlog kandidata za premijera koji je nakon toga predložio sastav Vlade Federacije BiH predsjednici Federacije BiH. Uz prijedlog su dostavljeni i potpisi većine zastupnika u Parlamentu FBiH, koji podržavaju predloženi sastav Vlade i kandidata za premijera Federacije BiH. Ne znam koliko Vam je to bitno, ali smatram potrebnim istaći kako je parlamentarna većina usaglasila i program rada buduće Vlade Federacije BiH. Svi ovi koraci su napravljeni unutar ustavnog roka od trideset dana. Na taj način je jasno dokazano da postoji parlamentarna većina koja podržava imenovanje nove Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te koja je među sobom usaglasila osnovne ciljeve i mjere rada za mandatni period od 2022-2026. godine”, rekao je Nikšić u pismu.

Podsjetio je i da je još u novembru 2022. godine potpisan i temeljni koalicijski sporazum između stranaka koje sada čine većinu.

“Dakle, iako su ispunjeni svi formalni, Ustavom FBiH i Izbornim zakonom BiH definisani uslovi za imenovanje i potvrđivanje nove Vlade FBiH pa i više od toga, Vi ste nažalost odlučili da ne date saglasnost na imenovanje Vlade u zakonskom roku. U istom tom periodu, niste predložili alternativni sastav Vlade FBiH, kandidata za premijera, program, niti ste dostavili dokaz da imate podršku većine za Vaš bilo kakav eventualni alternativni prijedlog. Pri tome ste svaku priliku iskoristili da istaknete kako nećete potpisati saglasnost na imenovanje Vlade u kojoj nisu predstavnici stranke čiji ste član”, navodi.

Nikšić kaže i da se valja podsjetiti da je Bosna i Hercegovina “parlamentarna demokratija, a ne plemenska partitokratija”.

“Vladu Federacije BiH imaju pravo da imenuju stranke koje imaju većinu u oba doma Parlamenta FBiH. Uvođenje principa da Vladu Federacije BiH trebaju dogovarati isključivo stranke iz kojih dolaze tri člana rukovodstva FBiH, iz reda tri naroda, predstavljalo bi opasan antidemokratski zaokret u smjeru etničke podjele entiteta, ali posljedično i države. Bilo bi to potpuno urušavanje suvereniteta države, te podrivanje elementarnog demokratskog postulata legitimiranja parlamenta kao temeljnog autoriteta i iskaza volje građana. U interesu zaštite ustavnog poretka te jačanja parlamentarne demokratije u Bosni i Hercegovini, pozivam Vas da bez odlaganja date saglasnost na imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koju podržava parlamentarna većina”, naveo je.

Kaže da bi time prestala potreba za bilo kakav strah od eventualnih odluka visokog predstavnika.

“Jedino tako možete potvrditi svoju posvećenost interesima građana i države Bosne i Hercegovine, umjesto štićenja stranačkih interesa, što vodi u dublje podjele i potpunu, plemensku etnizaciju procesa formiranja Vlade Federacije BiH. Siguran sam da na tom polju možete ostvariti iskrenu saradnju s Vašim kolegama predsjednicom i potpredsjednikom Federacije”, zaključio je.


Add a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.