Marti J. Bissell, komandantica NATO štaba u Sarajevu: Došli smo jer smo saznali ovo što nas baš brine

Brigadna generalka Marti J. Bissell, komandantica NATO štaba u Sarajevu za European Western Balkan je govorila o NATO putu Bosne i Hercegovine.

Kako procjenjujete kooperaciju BiH i NATO-a? Da li se poboljšala posljednjih godina?

– Još od pristupa Partnerstvu za mir 2007. BiH je napravila stabilan napredak unutar dogovorenih NATO programa. To pokriva širok pojas područja, uključujući odbrambene, sigurnosne, političke i ekonomske probleme. NATO saveznici su više puta izražavali svoj stav da je BiH kredibilan partner koji svoje obaveze uzima ozbiljno.

Koje bi koristi BiH ostvarila pristupanjem NATO-u? Šta bi to značilo za region i za sam NATO?

– Prvo, da budem jasna, na Bosni i Hercegovini je da odredi da li želi postati članica NATO-a, a koristi za BiH pristupanjem NATO-u bile bi iste kao i svakoj državi koja razmatra pristupanje; poboljšana sigurnost, stabilnost, ekonomski razvoj, profesionalnija i isplativija vojska i ojačane demokratske institucije. Ukratko, sigurnost vodi razvoju što vodi prosperitetu što vodi prilikama za građane.

NATO članice kroz kolektivnu odbranu, beneficiraju poboljšanom sigurnošću i podjelom troškova i zadataka u svijetu gdje su rizici transnacionalni, kompleksni i nepredvidljivi. Članstvo pruža državama međunarodno prisustvo i sredstva za raspravu o ozbiljnim pitanjima među saveznicima koji dijele zajedničke brige i želje za sigurnom i prosperitetnom državom. Ove koristi su evidentne u 29 različitih država članica i to su bile skoro 70 godina.

Ali i prije članstva, koristi od NATO integracije su evidentne. Reforme na NATO putu su stvari koje građani žele vidjeti u svakoj državi, te akcije koje poboljšavaju cijeli vladin sistem u državi i čine ga transparentnijim, efikasnijim i sposobnim da odgovori na potrebe građana.

U decembru 2018, NATO ministri su usvojili odluku u kojoj pozivaju BiH da se priključi MAP-u. Međutim, političari iz RS-a su kazali da neće podržati daljnje NATO integracije Bosne i Hercegovine. Kako komentarišete ovo? Da li je realno za BiH da se pridruži MAP-u u ovom trenutku?

– NATO je pozvao BiH da priloži Nacionalni godišnji program kako bi pomogli državi da implementira reforme i na BiH da odluči hoće li to iskoristiti. NATO želi da vidi stabilnu, sigurnu i sposobnu BiH, a Nacionalni godišnji program je namijenjen da pomogne u vezi sa ovim.

Prije sedmicu dana, NATO-v generalni sekretar Jens Stoltenberg je kazao da Rusija pokušava da se uplete u političke procese i utiče na to da li će se države Balkana pridružiti NATO-u. Možete li reći da je taj uticaj prisutan u BiH?

– Vidjela sam izvještaje u štampi o ruskom uplitanju u Crnoj Gori, Grčkoj i Republici Sjevernoj Makedoniji tokom implementacije Prespanskog sporazuma, u državama članicama. To jeste zabrinjavajuće. Sve države bi trebale biti slobodne da izaberu vlastitu vanjsku politiku i svoje saveznike. Proces pristupanja je stvar Saveza i države same, bez uplitanja treće strane.

Pozivamo druge da poštuju ova prava. Ovo je osnovni princip europske sigurnosti koji smo svi potpisali u Helsinškom dogovoru, uključujući i Rusiju.

Kada možemo očekivati iduće velike vojne ili civilne NATO vježbe u BiH poput onih koje su održane prije dvije godine?

– Iako nisu planirane udružene vježbe NATO BiH u skorijoj budućnosti u BiH, dozvolite da naglasim da ljudstvo Oružanih snaga BiH služi u misiji u Afganistanu koju vodi NATO, kao što doprinose i UN misijama u Kongu i Maliju te misiji EU u Centralnoafričkoj Republici.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*