Psihijatar otkrio šta je Edin Gačić uradio još dok je bio u KZP

“Vještak psihijatar je konstatovao da je riječ o vjerskom fanatiku koji je izuzetno borben i uporan u zastupanju određenih ideja i koji smatra najvećim grijehom neizvršenje svojih ideja bez obzira koliko devijantne bile.

O Edinu Gačiću, trenutno najtraženijem bjeguncu i ubici policajca Mahira Begića u Suhodolu, kao i mještanina Podorašca Sauda Sultanića, još od 2017. godine su bile obaviještene mnoge institucije i agencije.
Na adrese centara za socijalni rad u Sanskom Mostu i u Banjoj Luci, te na adrese policijskih agencija u RS-u i Federaciji BiH, a u skladu s odredbama 6. jula 2017. godine KPZ Bihać je poslao pismo u kojem institucije obavještava da se osuđeni Edin Gačić, s mjestom prebivališta u Banjoj Luci otpušta sa izdržavanja zatvorske kazne.

Gačić je otpušten 26. jula 2017. godine s izdržavanja kazne zatvora. U otpustnom pismu stoji da je presudom Kantonalnog suda u Zenici osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina te mu je izrečena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja zbog počinjenog ubistva. No, 2003. mu je ova mjera ukinuta.

Presudom od 3. februara 2003. izrečena mu je kazna zatvora od 20 godina zbog ubistva, a Vrhovni sud mu je tu kaznu preinačio na 18 godina.

U 2004. došlo je do još jedne presude Kantonalnog suda Sarajevo, kojom su preinačene prethodne te je on osuđen na jedinstvenu kaznu od 19 godina i 11 mjeseci. Ponovo mu je osigurana obaveza liječenja u psihijatrijskog bolnici.

Nadalje, kako stoji u otpusnom pismu, evidentni su psihijatrijski problemi osuđenog. Istaknuto je da boluje od poremećaja ličnosti, šizoidnog paranoidnog tipa, te da je boravkom na odjelu KPZ-a došlo do evidentnog ispoljavanja abnormalnosti ličnosti sa svim elementima paranoidne slike.Prije počinjenja krivičnog djela neko vrijeme je živio u Bočinjama s mudžahedinima.

Jedna od žrtava ubistva je njegova majka. S odjeljenja forenzike pušten je na korištenje vikenda što je iskoristio da bi majku lišio života”, kaže se u aktu koji potpisuje direktor KPZ-a Bihać Edham Veladžić.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*