Revizorski izvještaj: Kurteš 2013. potpisao štetan ugovor s bečkom kompanijom OeSD

Federalni revizori su 2013. godine u Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova FBiH naveli da se ne može potvrditi da je izbor dobavljača i zaključivanje Ugovora o nabavci softvera i hardvera za sistem Matičnog registra Jedinstvenog centralnog registra FBiH sa Österreichische Staatsdruckerei GmbH, (OeSD) iz Beča, Republika Austrija, u vrijednosti 2.155.000 KM, proveden na transparentan način, da je izabran najbolji i najpovoljniji ponuđač, odnosno da je postignuta najbolja vrijednost za uložena budžetska sredstva. “Nabavka je provedena bez primjene Zakona o javnim nabavkama BiH, a nije prezentirana relevantna dokumentacija na osnovu koje bi se moglo potvrditi da je izbor izvršen na osnovu prethodno izvršenog ispitivanja tržišta (potencijalni ponuđači i cijena) i utvrđenih kriterija”, naveli su revizori. U izvještaju piše i da je odluku o određivanju posebne mjere sigurnosti u postupku nabavke softvera za Matični registar i hardvera za serversku sobu Jedinstvenog centralnog matičnog registra FBiH i način nabavke softvera i hardvera Centralnog registra, na prijedlog ministarstva, donijela Vlada FBiH, kojom je utvrđeno da će se postupak nabavke hardvera za Centralni registar, kao i projektovanje i instaliranje elektronskog programa za kompletan sistem Matičnog registra (softver) u FBiH, zbog posebnih mjera sigurnosti, provesti u skladu s odredbama člana 5. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH. “Ne može se potvrditi da su u skladu s članom 5. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH ispunjeni uslovi da se za nabavku softvera i hardvera za sistem Matičnog registra Jedinstvenog centralnog registra FBiH, ne primjenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH, tj. da se u navedenom slučaju radi o ugovoru čije izvršenje mora biti popraćeno posebnim mjerama sigurnosti u skladu s relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama važećim u BiH”, navodi se u izvještaju. Revizori su 2013. godine napomenuli da je podugovarač OeSD – Austrija, firma Itineris doo Tuzla, koja u ponudi prihvata obavezu za isporuku licenci za DataNova aplikaciju za korištenje u 78 općina i gradu Mostaru, u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, a 51 općina već koristi ovu njihovu aplikaciju za vođenje matične evidencije. Ugovor o nabavci softvera i hardvera za sistem matičnog registra Jedinstvenog centralnog registra FBiH zaključio je Kurteša 11. decembra 2013. godine s Österreichische Staatsdruckerei GmbH, (OeSD) iz Beča, Republika Austrija, u vrijednosti 2.155.000 KM. Predmet Ugovora je izrada, isporuka, implementacija, testiranje, obuka za rad i održavanje softvera te isporuka hardvera Sistema Matičnog registra Jedinstvenog Centralnog Registra FBiH, a na osnovu funkcionalnih i tehničkih zahtjeva definisanih tenderskom dokumentacijom i inicijalnom ponudom od 6. decembra 2013. godine i konačnom ponudom od 11. decembra 2013. godine. Kompletan Izvještaj Ureda za reviziju FBiH pročitajte u fotogaleriji.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*